نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید فصاحت دوره اول

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید فصاحت دوره اول


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دبیران دبیرستان دوره اول شهید فصاحت "جلسه شورای دبیران  این آموزشگاه برگزارشد. دراین جلسه در خصوص فعالیت های آموزشی ، تدوین برنامه امتحانی و دیگر مسائل ومشکلات آموزشی ترببتی بحث وتصمیم گیری شد.