نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید فصاحت دوره اول

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید فصاحت دوره اول


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دبیران دبیرستان دوره اول شهید فصاحت "جلسه شورای دبیران  این آموزشگاه برگزارشد. دراین جلسه در خصوص فعالیت های آموزشی ، تدوین برنامه امتحانی و دیگر مسائل ومشکلات آموزشی ترببتی بحث وتصمیم گیری شد.