نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش ناحیه دو

جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش ناحیه دوبه گزارش روابط عمومی  واطلاع رسانی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد ، نخستین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم آموزش و پرورش ناحیه دو درسال اقتصاد مقاومتی ، تولید واشتغال  در راستای اجراي بخشنامه ی وزراتی به منظورهماهنگي و برنامه ريزي جهت گراميداشت هفته مقام معلم برگزارشد.

" منصور ارجمندی "مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو  با اشاره به مقام و جایگاه رفیع معلم ، از اعضای ستاد بزرگداشت هفته مقام معلم خواست ، اجرای برنامه ها ی محوری متناسب با شأن و منزلت فرهنگیان  و با برنامه ریزی شایسته دردستور کارقرارگیرد .

  در ادامه جلسه ، سید ابراهیم حسینی معاون پژوهش برنامه ریزی و دبير ستاد گراميداشت هفته معلم ضمن تشريح شيوه نامه  بزرگداشت هفته مقام معلم ، خواستار همكاري اعضاي ستاد جهت برگزاري هرچه بهتر و شايسته تر برنامه هاي گراميداشت هفته مقام معلم شد.

 در اين جلسه هريك از اعضا درخصوص نحوه گراميداشت هفته معلم نقطه نظزاتی بیان  و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.