نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه تبیین ویژگی های شبکه شاد در آموزش و پرورش ناحیه دویزد از نگاه دوربین

جلسه تبیین ویژگی های شبکه شاد در آموزش و پرورش ناحیه دویزد از نگاه دوربین


این جلسه با حضور مهندس پهلوان حسینی رئیس اداره ی فناوری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد برگزار گردید