نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزش خانواده هنرستان شهید دکترچمران با حضورخطیب برجسته" حجه الاسلام نقویان"

جلسه آموزش خانواده هنرستان شهید دکترچمران با حضورخطیب برجسته" حجه الاسلام نقویان"


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی گرفت :

درراستای تکمیل فعالیت های آموزش وفرهنگی وتربیتی باحضور سخنورمجرّب "استاد حوزه ودانشگاه حجه الاسلام نقویان وشرکت اولیاء دانش آموزان ،جلسه آموزش خانواده هنرستان شهید دکترچمران برگزارشد. دراین جلسه حجه الاسلام نقویان براساس  آیات و وروایات درزمینه تحکیم بنیان خانواده  وسبک و سیاق زندگی اسلامی با تاسی ازآداب ورفتارائمه اطهار(ع) مطالبی بیان وبه پرسش های متنوع خانواده ها پاسخ گفت.