نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه آموزشی توجیهی آموزش دهندگان

جلسه آموزشی توجیهی آموزش دهندگان


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی آموزشی صورت گرفت :

به منظورکیفی سازی برنامه ها و تکمیل فعالیت های آموزشی  با حضورمسئولینی از سواد آموزی استان و رئیس اداره سوادآموی ناحیه دو جلسه ی هم اندیشی وتوجیهی آموزش دهندگان  درمحل نمازخانه مدیریت تشکیل گردید. در این جلسه حسن حاضری وخدیجه  کریمی درخصوص موضوعات تشکیل هر چه دقیق تر کلاسها ،توجه به کیفیت کار وبرگزاری هر چه مطلوب تر امتحانات بحث وتبادل نظر نمودند.درپایان درزمینه تکمیل پرونده ،تحویل کارنامه ودیگر مسائل و مشکلات جاری تصمیم گیری شد.