نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان پسرانه حضرت قاسم

جشن یلدا دبستان پسرانه حضرت قاسم


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باشرکت دانش آموزان جشن  زبای یلدا باهدف تقویت فرهنگ قصه گوئی در دبستان پسرانه حضرت قاسم برگزارشد.