نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان دخترانه شهید سلطان پناه

جشن یلدا دبستان دخترانه شهید سلطان پناه


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

همزمان با فرارسیدن طولانی ترین شب سال موسوم به "شب یلدا " ودرراستای آشنائی دانش آموزان با آئین های سنتی شب یدا بوِیژه "قصه گوئی " بامشارکت دانش آموزان ومعلمین جشن یلدا در دبستان دخترانه  شهید سلطان پناه برگزارشد.