نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان حضرت ابوالفضل 2

جشن یلدا دبستان حضرت ابوالفضل 2باحضور معلمین ودانش آموزان  به مناسبت فرارسیدن شب یلدا ،وایجاد خاطره ماندگار درذهن دانش آموزان جشن شادی یلدا دردبستان حضرت ابوالفضل 2برگزارگردید.