نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یلدا دبستان تجلی دانش

جشن یلدا دبستان تجلی دانشباشرکت اولیاء ،معلمین ودانش آموزان جشن شاد یلدا با هدف تقویت آشنایی بیشتر دانش آموزان با آئین سنتی یلدا در دبستان تجلی دانش برگزارشد.