نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن یادگیری حرف (آ ا ) دبستان برکت

جشن یادگیری حرف (آ ا ) دبستان برکت


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی وتقویت مهارت های یادگیری دانش آموزان ، جشن یادگیری الفبای فارسی با تمرکز بر حرف (آ ا ) دانش آموزان کلاس اول  دبستان برکت برگزارو آنان با کسب این مهارت  توانایی خود را در نوشتن وخواندن به نمایش گاشتند. گفتنی است رئیس شورای روستا دهنو دراین جشن حضور داشت ودر زمینه مسائل ومشکلات مدرسه با مدیر تبادل نظر نمود.