نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن مقام معلم "هنرستان کاردانش دخترانه یاوری"

جشن مقام معلم "هنرستان کاردانش دخترانه یاوری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

آئین فرهنگی تکریم وتجلیل از مقام معلم باحضور مسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ازهنرآموزان هنرستان کاردانش دخترانه  یاوری برگزارواززحمات آنان قدردانی شد.