نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن مقام معلم "هنرستان کاردانش دخترانه یاوری"

جشن مقام معلم "هنرستان کاردانش دخترانه یاوری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

آئین فرهنگی تکریم وتجلیل از مقام معلم باحضور مسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ازهنرآموزان هنرستان کاردانش دخترانه  یاوری برگزارواززحمات آنان قدردانی شد.