نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه دوره دوم شاهد

جشن فارغ التحصیلی دبیرستان دخترانه دوره دوم شاهدباحضور جمعی از مسئولین ارشدآموزش وپرورش وبنیادشهید امورایثارگران شهرستان یزد جشن فارع التحصیلی دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره دوم شاهد برگزارواز ممتازین با اهدای لوح سپاس تجلیل گردید.این مراسم با چندویژه برنامه فرهنگی نیز همراه بود.