نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن عبادت دانش آموزان دبیرستان نمونه شهید مرشد

جشن عبادت دانش آموزان دبیرستان نمونه شهید مرشددرراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی باحضور جمعی از اولیا  دانش آموزان مکّلف، مراسم جشن تکلیف دانش آموزان دبیرستان پسرانه نمونه شهید مرشد برگزارشد. این مراسم با چندویژه برنامه ی فرهنگی همراه بود.