نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن " دبستان پسرانه حضرت قاسم "

جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن " دبستان پسرانه حضرت قاسم "


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

آئین فرهنگی تربیتی جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن  دانش آموزان " دبستان پسرانه حضرت قاسم "برگزارشد.