نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن دبستان رباب یک

جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن دبستان رباب یک


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

آئین فرهنگی تربیتی جشن شکرگزاری کسب مهارت روخوانی قرآن  دانش آموزان " دبستان رباب یک " برگزارشد.