نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن شکرگزاری قرآن "دبستات دخترانه رضوان"

جشن شکرگزاری قرآن "دبستات دخترانه رضوان"درراستای تکمیل فعاالیت های فرهنگی تربیتی وآموزشی  دانش آموزان  دبستان دخترانه رضوان به شکرانه کسب مهارت خواندن آیات کلام وحی جشن شکر بجا آوردند.