نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تکلیف دانش آموزی " دبستان دخترانه نوربخش "

جشن تکلیف دانش آموزی " دبستان دخترانه نوربخش "آئین عبادی جشن تکلیف دانش آموزان "دبستان دخترانه نوربخش" درقالب چندین ویژه برنامه ی فرهنگی تربیتی برگزار ودانش آموزان مکلف آغاز مرحله ی شکرگزاری از معبودرا جشن گرفتند.اهدای بسته ی فرهنگی از دیگر برنامه ی این جشن وزین بود.