نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تکلیف دانش آموزان دخترانه شهید سلطان پناه

جشن تکلیف دانش آموزان دخترانه شهید سلطان پناه


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

آئین فرهنگی جشن عبادی دانش آموزان پایه سوم دبستان شهید سلطان پناه درقالب چندین برنامه ی فرهنگی تربیتی باحضور مسئولین این آموزشگاه همراه با تقدیم بسته فرهنگی به مکلفین برگزارشد.