نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن تکلیف دانش آموزان دخترانه شهید سلطان پناه

جشن تکلیف دانش آموزان دخترانه شهید سلطان پناه


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

آئین فرهنگی جشن عبادی دانش آموزان پایه سوم دبستان شهید سلطان پناه درقالب چندین برنامه ی فرهنگی تربیتی باحضور مسئولین این آموزشگاه همراه با تقدیم بسته فرهنگی به مکلفین برگزارشد.