نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره "کارآفرینی دبیرستان دخترانه مارکار

جشنواره "کارآفرینی دبیرستان دخترانه مارکاربا مشارکت دانش آموزان  نمایشگاه "دست ساخته ها وخلاقیت ها " دبیرستان دخترانه مارکار درقالب جشنواره "کارآفرینی"برپا ومورد بازدید مسئولین ناحیه دو قرارگرفت.