نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره "کارآفرینی دبیرستان دخترانه مارکار

جشنواره "کارآفرینی دبیرستان دخترانه مارکاربا مشارکت دانش آموزان  نمایشگاه "دست ساخته ها وخلاقیت ها " دبیرستان دخترانه مارکار درقالب جشنواره "کارآفرینی"برپا ومورد بازدید مسئولین ناحیه دو قرارگرفت.