نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره طرح های قرآنی در دبستان حضرت مریم

جشنواره طرح های قرآنی در دبستان حضرت مریمبه مناسبت هفته قرآن جشنواره  طرح هاي قرآني آموزشگاه حضرت مریم باحضورمعاون پرورشي- فرهنگی ناحیه دو درآموزشگاه حضرت مريم(س) اجرایی شد . گفتنی است دراين جشنواره دانش آموزان به فعاليتهاي مختلف قرآني پرداخته واز دانش آموزان حافظ وقاري قرآن تجليل گرديد.