نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ دردبستان پسرانه سهیلی

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ دردبستان پسرانه سهیلیهمزمان با نکوداشت ایام الله پیروزی انقلاب ،جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ دردبستان پسرانه سهیلی  برگزارشد.دراین نمایشگاه  دانش آموزان دست ساخته های خودرا درقالب کا ربا دوریختنی ها  ونقاشی  و...به نمایش گذاشتند.