نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه شهادت

جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه شهادت


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف تکمیل فعاایت های آموزشی فرهنگی نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان دبستان دخترانه شهادت برپا ومورد بازدید "علی زارع " معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو قرارگرفت.