نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دردبستان سمانه"

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دردبستان سمانه"نمایشگاه ابتکارات و خلاقیت دانش آموزان درقالب  بافتنی ها؛ کار با دوریختنی ها  ونقاشی دانش آموزان با هدف تجلی توان خلاقیت ، نوآوری و خودباوری دانش آموزان دردبستان سمانه به نمایش گذاشته شد.