نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دردبستان سمانه"

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دردبستان سمانه"نمایشگاه ابتکارات و خلاقیت دانش آموزان درقالب  بافتنی ها؛ کار با دوریختنی ها  ونقاشی دانش آموزان با هدف تجلی توان خلاقیت ، نوآوری و خودباوری دانش آموزان دردبستان سمانه به نمایش گذاشته شد.