نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دبستان پوشینه باف ایران"

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دبستان پوشینه باف ایران"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

نمایشگاه ابتکارات و خلاقیت دانش آموزان درقالب  بافتنی ها؛ کار با دوریختنی ها  ونقاشی دانش آموزان با هدف تجلی توان خلاقیت ، نوآوری و خودباوری دانش آموزان در دبستان پوشینه باف ایران به نمایش گذاشته شد. گفتنی ایت مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از این نمایشگاه بازدید نمود.