نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دبستان فرهنگ نوین"

جشنواره دست های کوچک اندیشه های برزگ" دبستان فرهنگ نوین"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

نمایشگاه ابتکارات و خلاقیت دانش آموزان درقالب  بافتنی ها؛ کار با دوریختنی ها  با هدف تجلی خلاقیت ، دانش آموزان در دبستان فرهنگ نوین به معرض نمایش گذاشته شد.گقتنی ایت مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو از این نمایشگاه بازدید نمود.