نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ در دبستان حجاب

جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ در دبستان حجابدانش آموزان دبستان حجاب با برپائی نمایشگاه دستان کوچک – اندیشه های بزرگ آثار وابتکارات آموزشی را به نمایش گذاشتند.