نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ دبستان برکت

جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ دبستان برکتدانش آموزان دبستان برکت با برگزاری نمایشگاه دستان کوچک – اندیشه های بزرگ ، خلاقیت ها ، توالنمندی ها و دست ساخته های آموزشی را به تماشا گذاشتند. گفتنی است معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از این فعالیت ها بازدید نمود.