نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خلاقیت وتوانمندی های دانش آموزان دبستان حضرت مریم

جشنواره خلاقیت وتوانمندی های دانش آموزان دبستان حضرت مریمدانش آموزان   دبستان دخترانه حضرت مریم  ناحیه دو خلاقیت ها و توانمندی های آموزشی خود را با برگزاری جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ درقالب طرح های کرامت ، جابر به نمایش گذاشتند.