نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره خلاقیت ها ونوع آوری های آموزشی دانش آموزان و معلمان در"دبستان پسرانه احمد"

جشنواره خلاقیت ها ونوع آوری های آموزشی دانش آموزان و معلمان در"دبستان پسرانه احمد"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

به منظور ارایه فعالیت های متنوع آموزشی ، جشنواره علمی آموزشی ابداعات ودست ساخته های دانش آموزان ومعلمان دبستان پسرانه احمد به معرض نمایش گذاشته شد. گفتنی مسئولینی از مدیریت ناحیه دو ازآثار این جشنواره بازدید نمودند.