نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره "جابرشناسی " در دبستان پسرانه توحید"

جشنواره "جابرشناسی " در دبستان پسرانه توحید"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

با هدف ارایه طرح ها وبرنامه های آموزشی  مدارس ،دانش آموزان پسردبستان توحید خلاقیت ها وابتکارات خود را درقالب نمایشگاه "جابربن حیان " به معرض نمایش گذاشتند.