نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره توانمندی های دانش آموزان دبستان دخترانه زکریای رازی

جشنواره توانمندی های دانش آموزان دبستان دخترانه زکریای رازیدانش آموزان دبستان دخترانه زکریای رازی خلاقیت ها و توانمندی های آموزشی خود را با برگزاری جشنواره دستان کوچک – اندیشه های بزرگ به نمایش گذاشتند.