نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره تغذیه سالم در دبستان پسرانه شهید محلاتی

جشنواره تغذیه سالم در دبستان پسرانه شهید محلاتیبه گزارش کارشناسی بهداشت ناحیه دو ،در راستای شکل گیری عادات و رفتار تغذیه ای در دانش آموزان جشنواره غذای سالم  در دبستان شهید  محلاتی برگزار شد. گفتنی است این جشنواره با رویکرد لزوم طبخ و استفاده از غذاهای سالم و دوری از فستفودهابرگزار و مورد بازدید مدیرومسئولین ناحیه دو قرارگرفت.