نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشنواره اندیشه های کوچک ،دست های بزرگ "مدرسه خاص قرآنی یاوری"

جشنواره اندیشه های کوچک ،دست های بزرگ "مدرسه خاص قرآنی یاوری"با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی آثار وابتکارات دانش آموزان "مدرسه خاص قرآنی  یاوری" موسوم به  "جشنواره اندیشه های کوچک ،دست های بزرگ" به معرض  نمایش گذاشته شد. گفتنی است این جشنواره مورد بازدید برخی مسئولین آموزش وپرورش قرارگرفت.