نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم خانواده خیر مدرسه ساز زنده یاد تفضلی

تکریم خانواده خیر مدرسه ساز زنده یاد تفضلیبا هدف تجلیل از خیرین مدرسه ساز طی آیینی در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز از خانواده خیّر مدرسه ساز زنده یاد حاج محمد علی تفضلی تقدیر شد.