نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تکریم ازپیشکسوتان فرهنگی ناحیه دو

تکریم ازپیشکسوتان فرهنگی ناحیه دو


درهفته مقام معلم صورگرفت:

به مناسبت پاسداشت مقام شامخ معلم باحضور معاون پژوهش برنامه ریزی (دبیرستاد تکریم وبزرگداشت مقام معلم ) ناحیه دو ازپیشکسوتان عرصه تعلیم وتربیت "آقای اشتری " وهمسر ایشان " سرکارخانم حجت رضوی " تکریم وتجلیل شد. گفتنی است درحاشیه ی این آئین فرهنگی "سرکارخانم مشّوق" پیشکسوت فرهنگی سال 73 این ناحیه  نیزحضور داشتند و ضمن تبریک این روز، ازمعلم پایه ششم خود "سرکارخانم حجت رضوی "  تشکر وتقدیر نمود.