نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توسط هنرجویان هنرستان شهدای نعیم آباد ناحیه دو یزد صورت گرفت:

توسط هنرجویان هنرستان شهدای نعیم آباد ناحیه دو یزد صورت گرفت:


اختصاص صبحگاه قرآنی و صبحگاه قرائت زیارت عاشورا دو روز در هر هفته

به گفته ی سیدامیر هاشمی معاون این هنرستان، هنرجویان در اقدامی خودجوش، دو روز در هر هفته را به عنوان صبحگاه قرآنی و صبحگاه قرائت زیارت عاشورا اختصاص داده اند.

برنامه میزبانی ضیافت هرکدام از این برنامه ها نیز به صورت کلاسی و نوبت بندی توسط هنرجویان انجام می گیرد.