نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توحّش و درنده خویی دست پروردگان امریکای خونخوار و جنایتکار بار دیگر رخ نمود و حرم حضرت احمدبن موسی ع (شاهچراغ) مجدّد رنگ خون گرفت.

توحّش و درنده خویی دست پروردگان امریکای خونخوار و جنایتکار بار دیگر رخ نمود و حرم حضرت احمدبن موسی ع (شاهچراغ) مجدّد رنگ خون گرفت.


«روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد»

در حمله ی اخیر کفتارهای انسان نمای داعش به حرم حضرت احمدبن موسی ع ( شاهچراغ) دو شهید عزیز دیگر به شهدای مظلوم سال قبل این بقعه ی مبارک اضاف گردید.