نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تهیه و توزیع بسته های معیشتی در دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه دو یزد به روایت تصویر

تهیه و توزیع بسته های معیشتی در دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت ابوالفضل (ع) ناحیه دو یزد به روایت تصویر


در این امر، اعضای شورای دانش آموزی و همکاران این دبیرستان مشارکت داشتند.