نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر از مدیرالغدیر

تقدیر از مدیرالغدیر


باحضور مدیرکل آموزش وپرورش صورت گرفت:

درراستای فعالیت های فرهنگی  وپرورشی  باحضور مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو وجمعی از دیگر مسئولین استانی بااهدای لوح سپاس وتابلوی نفیسی از زحمات مدیرالغدیر تجلیل وتقدیرشد.