نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل پنجمین کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دو

تشکیل پنجمین کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دو


درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی سوادآموزی صورت گرفت ::

درراستای کیفیت وتعمیق بخشی به مسائل سوادآموزی با حضور نمایندگان سوادآموزی استان ، رئیس اداره نهضت سوادآموزی ،معاونین آموزش ابتدایی ،متوسطه وپرورشی فرهنگی نلحیه دو وسایر اعضای مربوطه  "پنجمین "کارگروه بهبود کیفیت آموزشی سوادآموزی ناحیه دو درمحل سالن اجتماعات مدیریت برگزار شد. حسن حاضری  درابتدای جلسه با اشاره به اهمیت کارگروه بهبود کیفیت گفت :کمیت و کیفیت در تمام فعالیت های سوادآموزی  لازم وملزومند. لذا موضوع کیفیت واثربخشی فعالیت ها که منتج به بهره وری بیشتر وارتقاء می شود باید موردتوجه قرارگیرد.وی از زحمات تمامی اعضای کارگروه کیفیت سوادآموزی که نقش بسزائی درپیشبرد فعالیت های سوادآموزی داشتند صمیمانه  قدردانی وبرجذب همه جانبه اولیاء بی سواد وتشویق آنان به شرکت در کلاس های سوادآموزی تاکید نمود.درادامه خدیجه کریمی رئیس اداره سوادآموزی ناحیه دو با اشاره به وظایف اعضاءکارگروه بهبود کیفیت اظهار داشت:توانمند سازی نیروی انسانی ،تدوین برنامه سالانه با توجه به خط مشی های مصوب ، ،بازدید از کلاسهای سوادآموزی با محوریت کیفیت بخشی ،برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی جهت آموزش دهندگان ، مستند سازی فعالیت هارا از جمله اهم فعالیت های اجرایی در ناحیه دو عنوان کرد.

کریمی افزود سطح سواد اولیاءنقش موثری در میزان مشارکت آنها در فعالیت مدرسه و پیشرفت تحصیلی و تربیتی فرزندان آنان دارد و باسواد کردن آنها در سال تحصیلی جاری از اولویت های جاری  اداره سوادآموزی این ناحیه است .کریمی درپایان از تمامی دستگاه های مرتبط با آموزش وپرورش  و مدیران آموزشی  خواست همکاری وتعامل شان را با سوادآموزی  توسعه دهند. در ادامه این جلسه دیگر اعضا نقطه نظرات توصیه های تکمیلی را بیان وجلسه با چندین مصوبه پایان یافت.