نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل حلقه های کتابخوان سوادآموزی ناحیه دو

تشکیل حلقه های کتابخوان سوادآموزی ناحیه دو


با مشارکت حوزه ثارالله صورت می گیرد:

در راستای کیفیت بخشی به مسائل آموزشی سوادآموزی جلسه مشترکی باحضور رئیس اداره سواد آموزی ناحیه دو ومسئولین نیروی انسانی حوزه ثارالله تشکیل گردید. در این جلسه درخصوص زمان ثبت نام وتقویت  دوره های آموزشی سواد آموزی بحث وتبادل نظر شد . جذب اولیا بیسواد باقی مانده در مدارس ، تشکیل حلقه های کتابخوانی در پایگاه هاوبیان نکته نظرات طرفین توام با چندین مصوبه  پایان بخش این جلسه ی هم اندیشی بود.