نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه کارگروه هماهنگی برنامه های دوره تحصیلی(4میز)

تشکیل جلسه کارگروه هماهنگی برنامه های دوره تحصیلی(4میز)


محسن رحمت: تمامى فعاليتهاى مدارس در سال تحصيلى جارى به صورت ويژه رصد خواهد شد

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، دومين نشست کارگروه هماهنگی برنامه های تحصیلی (4میز)با حضور نمایندگان تمامی حوزه ها و دوایر داخلی این مدیریت و مدیران مدارس برگزار و بسته انتظارات از مدیران مدارس برای آنان تبیین و تشریح شد.

در ابتداي اين نشست محسن رحمت معاون پژوهش و برنامه ريزى اين مديريت به ضرورت هماهنگى و پيگيرى برنامه ها در سال تحصيلى جارى اشاره و گفت مديران مدارس بايد براساس فرمت ابلاغى نسبت به تهيه برنامه ها اقدام نمايند. وى از تشكيل ٤ ميز سند تحول بنيادين در سطح مدارس خبر داد و حدود انتظارات ناحيه از مدارس را براى اعضا تشريح نمود.

معاون پژوهش و برنامه ريزي هدف از تشکیل 4 میز سند تحول بنیادین در سطح مدارس را پیگیری برنامه دوره های تحصیلی و هم چنین یک میز به منظور بررسی میزان تحقق سند تحول خبر داد و ضمن تاکید بر تشکیل مستمر جلسات گفت: در 4 میزی که به دوره های تحصیلی دوره اول و دوم ابتدایی و دوره های اول و دوم متوسطه مربوط می شود ، مجموعه حدود انتظارات شهرستان از مدارس بر اساس سند تحول استخراج و برنامه واحد های آموزشی، خروجی میز های چهارگانه خواهد بود . معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اين مديريت رویکرد اصلی ایجاد میز های سند تحول بنیادین را تفویض اختیار عنوان کرد و با بیان اینکه برنامه میز ها، ملهم از سند تحول بنیادین است، تصریح کرد: گفتمان غالب میزها، اجرایی کردن برنامه های سند تحول است و در این راستا دوره هاى ویژه ای برای مديران مدارس برگزار خواهد شد. محسن رحمت، يكي از اقدامات گروه طرح و برنامه را پيگيرى مستمر تدوين برنامه هاى عملياتى در سطوح مختلف عنوان كرد و ضمن تاكيد بر گفتمان سازى و اجراى متوازن و همه جانبه سند تحول گفت: همه ارزيابي ها بر اساس برنامه هاى اجرايى سند ياد شده خواهد بود. تشريح برنامه هاى عملياتى و بحث و تبادل نظر و تصميم گيرى در خصوص اين برنامه ها از ديگر موارد ذكر شده در اين نشست بود.