نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی

تشکیل جلسه کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، با حضور امین الرعایا معاون سوادآموزی اداره کل متبوع، اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو و همه اعضا کارگروه بهبود کیفیت سوادآموزی این مدیریت تشکیل جلسه داد.

در ابتدا اسمعیلی زاده به ارائه سخنانى در خصوص اهمیت سواد در بین افراد جامعه پرداخت و توسعه کمی و کیفی برنامه های سوادآموزی را یکی از دغدغه های اصلی آموزش و پرورش دانست و از همکاران حوزه سوادآموزی خواست با برنامه ریزی دقیق افراد بی سواد و کم سواد را جذب و انگیزه لازم را در آنها برای کسب علم به وجود آورند.

در ادامه کریمی رئیس اداره نهضت سوادآموزی این مدیریت،گزارشی از روند برگزاری کلاسها و امتحانات درسال تحصیلی گذشته را به اعضا ارائه و اهم فعالیت حوزه سوادآموزی را تشریح نمود.

درپایان امین الرعایا ضمن جمع بندی نکات مطروحه در زمینه اهداف و وظایف کارگروه و میزان اثربخشی کارگروه بهبود کیفیت سواد آموزی نکاتی را اشاره و تصمیمات لازم در خصوص برنامه های مختلف اتّخاذ گردید.