نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه اولویت های پژوهشی

تشکیل جلسه اولویت های پژوهشیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد با حضور محسن رحمت معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی جلسه اولویت های پژوهشی این مدیریت تشکیل شد.

در ابتدا رحمت به ارائه نکاتی در خصوص اهمیت، ضرورت و کار برد پژوهش در زمیته مسائل تعلیم و تربیت پرداخت و خواستار گسترش و نهادینه سازی پژوهش درهمه سطوح نظام آموزشی شد.در ادامه مصطفی کارگر در خصوص بخشنامه ها و اولویت های پژوهشی و نحوه انجام آن و تکمیل عناوین اولویت های پژوهشی در فرم های مربوطه مطالبی را ارائه نمود.

در پایان هریک از اعضا به بیان مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی پرداخته و اولویت های آنان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در مورد آنان تصمیمات لازم را اتّخاذ نمودند.