نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تست راهنما

تست راهنما


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاح مشخصات دانش آموز

حل مشکل اتباع در انتقال اطلاعات دانش آموزان به توصیفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای حل مشکل اتباع در انتقال اطلاعات دانش آموزان به توصیفی مراحل زیر را دنبال فرمایید:

1-    {C}در ليست دانش آموزان روي نام دانش آموز اتباع كليك كنيد.

2-    {C}در صفحه مشخصات كنار كد دانش آموز روي علامت ذره بين كليك كنيد.

3-    {C} تمامي مشخصات دانش اموز را تكميل نمایید.( محل تولد و محل زندگی، وضعيت تاهل، كدسنجش ، كدخانوار يا گذرنامه و ...)

       
   
 
 

 

 
{C}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نکته: کدهای نوشته شده به عنوان مدارک هویتی اتباع مجاز، در صورت غلط بودن حذف فرمایید و با دقت از روی پرونده دانش آموز مجددا وارد نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت اصلاح مشخصات دانش آموز مانند تصحیح نام یا نام خانوادگی مراحل زیر را دنبال فرمایید:

1-    {C}در ليست دانش آموزان روي نام دانش آموز كليك كنيد.

2-    {C}{C}{C}{C}در صفحه مشخصات كنار كدملی دانش آموز روي علامت ذره بين كليك كنيد.(مطابق شکل)

 

 

 

 

 

 

 

 

3-    {C}{C}{C}{C}در صورت مشاهده صفحه زیر، گزینه" لغو تایید ثبت احوال" را بزنید.

{C}{C}

4-    {C} مشخصات دانش آموز را تصحیح کرده و تایید نمایید