نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدریس عملی حرف ( نــــــ ن) دبستان حضرت ابوالفضل 2

تدریس عملی حرف ( نــــــ ن) دبستان حضرت ابوالفضل 2


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

دانش آموزان پایه اول دبستان حضرت ابوالفضل 2 بطورعملی حرف (ن ن ) را آموزش دیدند.