نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تداوم کمکهای مومنانه در مدرس تحت پوشش آموزش و پرورش ناحیه دو یزد.

تداوم کمکهای مومنانه در مدرس تحت پوشش آموزش و پرورش ناحیه دو یزد.


اینبار در دبستان دخترانه قرآنی حاج یدا... تفضّلی

 به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، خانم اکرم محامدی مدیر دبستان قرآنی دخترانه حاج یدا... تفضّلی، با اعلام این خبر افزود: تعداد 3 دستگاه موبایل و1 دستگاه تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت توسط شورای دانش آموزی و کارکنان این دبستان خریداری و تحویل این عزیزان گردیده است.

ویهمچنین گفت: برای تعداد 5 نفرازدانش آموزان نیازمند، شارژ اینترنت به مبلغ 100 هزارتومان برای هرنفر واریز شده است.

خانم محامدی ادامه داد: بسته های معیشتی نیزکه میانگین آنها مبلغ آن400هزار تومان است، برای تعدادی از دانش آموزان بی بضاعت تهیه و تحویل خانواده های این عزیزان توزیع گردیده است.