نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تداوم درخشش دانش آموزان ناحیه دو یزد. اینبار در مرحله ی کشوری جشنواره ی مسابقات گیاهان داروئی و فیلم محیط زیست

تداوم درخشش دانش آموزان ناحیه دو یزد. اینبار در مرحله ی کشوری جشنواره ی مسابقات گیاهان داروئی و فیلم محیط زیست


نماینده ی ناحیه دو یزد در مرحله ی کشوری جشنواره ی مسابقات گیاهان داروئی و فیلم محیط زیست رتبه اول را به خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دویزد، خانم عصمت جبالی مدیردبیرستان دخترانه دوره اول حاج علی نقدی در این باره گفت:  دانش آموز فریماه السادات میررضایی(پایه ی نهم) این آموزشگاه  به عنوان نفر اول کشوری مسابقات گیاهان داروئی  و فیلم محیط زیست معرفی و مشمول جایزه ویژه این جشنواره گردید.