نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل وتکریم ازخیر مدرسه ساز مادرشهید محمودراضی

تجلیل وتکریم ازخیر مدرسه ساز مادرشهید محمودراضیدردومین روز ازایام هفته گرامیداشت مقام معلم وبا یادوخاطره معلم شهید استادمرتضی مطهری باحضور مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو طی مراسمی از مقام خیرمدرسه ساز سرکارخانم مدرسی مادر شهید محمودراضی  دردبستان راضی دوتجلیل شد.این مراسم با اجرای چندویژه برنامه فرهنگی همراه بود.