نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از مدیر شعب بانک توسعه شهرستان یزد

تجلیل مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد از مدیر شعب بانک توسعه شهرستان یزد


گزارش تصویری

حمید اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد به همراه تعدادی از معاونین و کارشناسان این ناحیه، با حضور در محل دفتر کار مهندس حکمتی نیا مدیر شعب بانک توسعه تعاون شهر یزد، از وی بدلیل واگذاری اموال منقول مازاد آن بانک به آموزش و پرورش تجلیل کرد.